Program "ESTIA"

Toplotna pumpa vazduh/voda, koristeći okolni vazduh kao izvor toplote, čini grejanje, pripremu sanitarne tople vode, kao i hlađenje kuće znatno ekonomičnijim. Okolni vazduh se neprekidno zagreva energijom Sunčevog zračenja. Ovu energiju, na nižem temperaturskom nivou, preuzima toplotna pumpa i prenosi je na viši temperaturski nivo, kako bi se koristila za tipične potrebe u domaćinstvu.

Toplotna pumpa vazduh/voda, proizvod Toshiba

Toshiba toplotne pumpe omogućavaju...

Bulletin Početna strana
Bulletin Toplotna pumpa vazduh/voda
Bulletin Glavne prednosti
Bulletin Tehnologija na najvišem nivou
Bulletin Komponente sistema
Bulletin ESTIA Katalog 2024
Bulletin ESTIA Publikacija 2024
Bulletin ESTIA presentation
Bulletin Engineering Data Book ESTIA E23-103
Bulletin ESTIA Appendix R32
Bulletin ESTIA Appendix 2019

111