Program "ESTIA"
Bulletin Početna strana
Bulletin Toplotna pumpa vazduh/voda
Bulletin Glavne prednosti
Bulletin Tehnologija na najvišem nivou
Bulletin Komponente sistema
Bulletin ESTIA Katalog 2021/22
Bulletin ESTIA Katalog 2020/21
Bulletin ESTIA Publikacija 2021
Bulletin ESTIA presentation next
generation 2021
Bulletin Engineering Data Book -
ESTIA serija 5
Bulletin ESTIA Appendix 2019 -
Manual

ESTIA – toplotna pumpa vazduh/voda

Korak u pravom smeru, jer su ekološki sistemi grejanja i hlađenja deo budućnosti

 

Toplotna pumpa vazduh/voda, koristeći okolni vazduh kao izvor toplote, čini grejanje, pripremu sanitarne tople vode, kao i hlađenje kuće znatno ekonomičnijim. Okolni vazduh se neprekidno zagreva energijom Sunčevog zračenja. Ovu energiju, na nižem temperaturskom nivou, preuzima toplotna pumpa i prenosi je na viši temperaturski nivo, kako bi se koristila za tipične potrebe u domaćinstvu.

Već mnogo godina, japanski proizvođač Toshiba, podiže tehnologiju proizvodnje toplotnih pumpi na sve viši nivo. Inverteri, proizvedeni nakon dugogodišnjih istraživanja, mogu da koordiniraju sa dva režima upravljanja, tako da dvostruki rotacioni kompresor uvek radi u energetski najekonomičnijem režimu. Proizvodi se samo onoliko toplote koliko je zaista potrebno. Kada rade punim kapacitetom, Toshiba toplotne pumpe postižu koeficijent grejanja do 4,66 (COP), a pri delimičnom opterećenju još i veći!

Zahvaljujući toplotnim pumpama postiže se vrlo velika fleksibilnost. Moguće su kombinacije s već postojećim sistemima grejanja (na ulje za loženje, prirodni gas, pelete itd, kao i ugodno hlađenje leti uz instalisane ventilator-konvektore (fan-coil aparate). Ovi uređaji sastoje se od razmenjivača toplote sa prinudnom konvekcijom, koji oduzima toplotu iz prostorije i pomoću rashladnog fluida (vode sa dodatkom antifriza) transportuje je do spoljašnje jedinice. Priprema sanitarne tople vode i njeno akumulisanje ostvaruju se i tokom režima hlađenja.

Toshiba toplotne pumpe omogućavaju...

  • ekološki prihvatljivu tehnologiju
  • velike uštede energije
  • veliku fleksibilnost
  • komforno grejanje i hlađenje
  • laku montažu

111