Program "ESTIA"

Primeri upotrebe

TOSHIBA toplotna pumpa vazduh/voda koncipirana je kao sistem s razdvojenim jedinicama, a sastoji se od spoljašnje jedinice (kompresorske jedinice) i hidromodula („Hydrobox“) unutra. Na ovaj hidromodul priključuju se svi potrošači koji se snabdevaju energijom toplotne pumpe (npr. bojler za toplu vodu, radijatori, podno grejanje itd.)

1 zona s funkcijom grejanja
1 zona sa funkcijom grejanja i pripremom tople vode


1 zona s funkcijom grejanja i hlađenja
1 zona sa funkcijom grejanja i hlađenja i pripremom tople vode


2 zone s funkcijom hlađenja
Primer primene za novu kuću


2 zone s postojećim grejanjem
Primer primene za kuću s postojećim grejanjem


2 zone sa solarnom i funkcijom hlađenja
Primer primene za novu kuću


2 zone s akumulatorom i rashladnom funkcijom
Primer primene za novu kuću

Bulletin Početna strana
Bulletin Toplotna pumpa vazduh/voda
Bulletin Glavne prednosti
Bulletin Tehnologija na najvišem nivou
Bulletin Komponente sistema
Bulletin ESTIA Katalog 2019/20
Bulletin Product overview -
Prezentacija proizvoda ESTIA 4
Bulletin Product overview -
Prezentacija proizvoda
ESTIA HI POWER
Bulletin Quick guide -
Vodič kroz proizvod
Bulletin Engineering data book -
Priručnik za primenu ESTIA 4
Bulletin Engineering data book -
Priručnik za primenu
ESTIA HI POWER

111