Program "ESTIA"

FAQ - Često postavljana pitanja

Toplotna pumpa vazduh/voda, koristeći okolni vazduh kao izvor toplote, čini grejanje, pripremu sanitarne tople vode, kao i hlađenje kuće znatno ekonomičnijim. Okolni vazduh se neprekidno zagreva energijom Sunčevog zračenja. Ovu energiju, na nižem temperaturskom nivou, preuzima toplotna pumpa i prenosi je na viši temperaturski nivo, kako bi se koristila za tipične potrebe u domaćinstvu.

> Koje prednosti ima TOSHIBA toplotna pumpa vazduh-voda?

> Zašto ESTIA ne čuva samo moj novčanik, nego i okolinu?

> Kako radi toplotna pumpa?

> Koliko je prostora potrebno za instalaciju toplotne pumpe?

> Gde je najbolje montirati hidroboks (unutrašnju jedinicu)?

> Šta treba uzeti u obzir prilikom montaže spoljašnje jedinice?

> Koliko je pouzdan rad toplotne pumpe?

> Kako se mora održavati toplotna pumpa?

> Koliki su pogonski troškovi s toplotnom pumpom?

> Zašto je toplotna pumpa bolja od konvencionalnog sistema grejanja?

> Da li se instalacija toplotne pumpe subvencioniše?

> Koliko je bučna toplotna pumpa?

> Mogu li svoju kuću grejati zimi pomoću toplotne pumpe?

> Radijatori ili podno grejanje? Ako radijatori, koji?

> Može li toplotna pumpa da priprema i potrošnu toplu vodu?

> Da li bi kombinacija sa solarnim sistemom bila pametna?

> Koji problemi mogu da nastanu tokom korišćenja toplotne pumpe?

> Koji uslovi su potrebni za upotrebu toplotne pumpe?

> Ko će izračunati potrebe grejanja za moj objekt?

> Može li se postojeći sistem grejanja rekonstruisati dodavanjem toplotne pumpe?

> Mogu li kombinovati toplotnu pumpu sa postojećim sistemom grejanja (na ulje za loženje, prirodni gas)?

> Može li se koristiti postojeći rezervoar tople vode?

> Da li je moguće toplotnom pumpom ESTIA ostvariti komforno grejanje (regulacija temperature u svakoj sobi)?

> Pri kojim uslovima toplotnom pumpom ESTIA može da se hladi?

> Na koliko stepeni toplotna pumpa greje potrošnu toplu vodu u originalnom rezervoaru tople vode ESTIA bez upotrebe integrisanog dezinfekcionog grejanja?

Bulletin Početna strana
Bulletin Toplotna pumpa vazduh/voda
Bulletin Glavne prednosti
Bulletin Tehnologija na najvišem nivou
Bulletin Komponente sistema
Bulletin ESTIA Katalog 2021/22
Bulletin ESTIA Katalog 2020/21
Bulletin ESTIA Publikacija 2021
Bulletin ESTIA presentation next
generation 2021
Bulletin Engineering Data Book -
ESTIA serija 5
Bulletin ESTIA Appendix 2019 -
Manual

111