Program "ESTIA"

Energetska efikasnost

Pokazatelji efikasnosti postignuti toplotnom pumpom ESTIA nalaze se u samom vrhu. To je moguće samo zahvaljujući sprezi izuzetno sofisticiranih tehnologija.


VRHUNSKI KOEFICIJENTI EFIKASNOSTI

VRHUNSKI KOEFICIJENTI EFIKASNOSTI

IPDU-invertersko upravljanje brzo i tačno računa struju motora i tako garantuje optimalno upravljanje pogonom.

Integrisana zaštita protiv smrzavanja sprečava smanjenje efikasnosti.

Regulacija otapanja, upravljana temperaturom, aktivira se samo u ekstremnim uslovima, što ima za posledicu niske troškove električne energije.
ZAMRZAVANJE NEMA NIKAKVE ŠANSE

Pomoću specijalne cevi za zaštitu od smrzavanja, ESTIA toplotne pumpe deluju protiv mogućeg stvaranja leda od kondenzovane vode. Ova cev održava donji deo lamela bez leda – uređaj se ne može zalediti!

PUMPA ZA VODU A-KLASE

Glavna pumpa za vodu spada u energetski razred A, tako da troši minimum električne energije (EEI ≤ 0,23). ESTIA, po potrebi, može upravljati i nekom dodatnom pumpom; npr. pomoćnom pumpom kod vrlo dugačkih cevovoda ili pumpom za vodu za drugi grejni krug.

Zamrzavanje nema nikakve šanse

UPRAVLJANJE TEMPERATURE U 2 ZONE

Ova opcija omogućava upravljanje dvema različitim temperaturskim zonama, s tim da postoji dodatna opcija sniženja temperature noću (npr. radijatori i podno grejanje).


JEDVA ČUJNI RAD SPOLJNIH JEDINICA

ESTIA spoljašnje jedinice rade izuzetno tiho, jer su standardno ugrađeni twin-rotary kompresori koji se odlikuju tihim radom.

Dva diska u kompresorskoj komori koja ostvaruju kompresiju rashladnog fluida, zahvaljujući svojoj izradi rade gotovo bez vibracija i garantuju ne samo tihi rad, veći dugotrajnost.

Dodatno, jednosmerni motor ventilatora s regulisanim brojem obrtaja, kao i lopatice ventilatora velike površine, doprinose niskom nivou buke.

Za posebno tihi rad (do 7 dB(A) manje) može se aktivirati funkcija noćnog sniženja buke.

Vreme starta i zaustavljanja programira se na ESTIA upravljaču.

Jedva čujni rad spoljnih jedinica
Bulletin Početna strana
Bulletin Toplotna pumpa vazduh/voda
Bulletin Glavne prednosti
Bulletin Tehnologija na najvišem nivou
Bulletin Komponente sistema
Bulletin ESTIA Katalog 2021/22
Bulletin ESTIA Katalog 2020/21
Bulletin ESTIA Publikacija 2021
Bulletin ESTIA presentation next
generation 2021
Bulletin Engineering Data Book -
ESTIA serija 5
Bulletin ESTIA Appendix 2019 -
Manual

111