Program "ESTIA"
Bulletin Početna strana
Bulletin Toplotna pumpa vazduh/voda
Bulletin Glavne prednosti
Bulletin Tehnologija na najvišem nivou
Bulletin Komponente sistema
Bulletin ESTIA Katalog 2021/22
Bulletin ESTIA Katalog 2020/21
Bulletin ESTIA Publikacija 2021
Bulletin ESTIA presentation next
generation 2021
Bulletin Engineering Data Book -
ESTIA serija 5
Bulletin ESTIA Appendix 2019 -
Manual

Kod ESTIA toplotnih pumpi vazduh/voda značajno je smanjena emisija CO2 , čime se aktivno doprinosi zaštiti klime.

Toplotna pumpa koja koristi vazduh kao izvor toplote, zahvaljujući jednostavnoj montaži, predstavlja najpovoljniju varijantu toplotnih pumpi. Čak su i troškovi rada značajno smanjeni, jer se kao glavni izvor toplote koristi vazduh. Ako ugradite i ventilator-konvektore, onda se ovaj sistem može koristiti i za veoma efikasno hlađenje.

80% energije iz vazduha

20% električne energije


Vrhunski nivo
efikasnosti

Pumpa za vodu
iz klase A

Izrazito tihe
spoljašnje jedinice

Regulisanje temperature
u 2 zone

111