Program "ESTIA"

Značenje korišćenih pojmova

Toplotna pumpa
Toplotna pumpa je tehnički uređaj koji iz unutrašnje energije okolnog vazduha (oko 75 posto) i pogonske energije (oko 25 posto) proizvodi korisnu toplotu.
Inverter
Pod inverterskom tehnologijom podrazumeva se pretvaranje naizmenične u jednosmernu struju, kako bi se brojem obrtaja kompresora upravljalo efikasno i skoro bez ikakvih gubitaka.
Koeficijent efikasnosti
Koeficijent efikasnosti je recipročna vrednost dobijena deljenjem utrošene električne energije i dobijenog učinka grejanja, odnosno hlađenja.
Puno opterećenje
Puno opterećenje je režim rada kod kog uređaj može postići maksimalnu izlaznu snagu.
Delimično opterećenje
Delimičnim opterećenjem naziva se režim rada koji se postiže prilagođavanjem broja obrtaja u skladu s trenutno potrebnom snagom za pojedinu prostoriju.
Kompresor
Kompresor je konstruktivni deo koji je potreban za komprimovanje gasova.
PWM, PAM
Strujni napon koji je „inverter“ pretvorio, može na dva načina pogoniti kompresor.
Pritom se primenjuje ili modulacija širine impulsa (niži napon/PWM) za vrlo efikasan rad pri delimičnom opterećenju, ili pulsnoamplitudna modulacija (visoki napon/PAM) za brzo postizanje zadate temperature.
Nivo zvučne snage
Zvučna snaga je akustička veličina koja nastaje na samom izvoru zvuka. Izražava se u dB(A).
Zvučni pritisak
Zvučni pritisak je rezultat zvučne snage, koji zavisi od udaljenosti od izvora zvuka. Meri se u dB(A).
Godišnji koeficijent
grejanja
Godišnji (sezonski) koeficijent grejanja (GKG) prema VDI 4650

Za ocenu energetske efikasnosti nekog sistema zagrevanja pomoću toplotne pumpe primenjuje se tzv. godišnji koeficijent grejanja. Njime se iskazuje odnos godišnje proizvedene toplote i godišnje utrošene električne energije.
Dimenzije cevi
Nominalni prečnik
(mm) (Inč)
6,351/4
9,533/8
12,701/2
15,885/8
19,053/4
22,237/8
25,401
28,601 1/8
34,931 3/8
41,281 5/8
Nominalni učinak
Idealni učinak uređaja za zadate uslove rada.
Maksimalni
učinak
Maksimalni učinak uređaja za zadate uslove rada.

Električna zaštita
Električni osigurač prekida strujni krug ako električna struja pređe neku utvrđenu jačinu struje van nekog zadatog vremena, pa tako nastane kratki spoj.
Monovalentno grejanje
Kod monovaletnog grejanja, toplotne potrebe zgrade pokriva jedan jedini sistem grejanja.
Bivalentno grejanje
Kod bivalentnog grejanja toplotne potrebe zgrade obezbeđuju dva različita sistema grejanja (toplotna izvora).
Temperatura
prebacivanja
Temperatura prebacivanja (“bivalentna tačka”) je izabrana temperatura pri kojoj se jedan od dva sistema grejanja isključuje, a drugi sistem počinje da radi.
Temperatura granice
grejanja
Temperatura granice grejanja je srednja dnevna spoljašnja temperatura pri kojoj počinje grejanje u jesen i prekida se u proleće. Dani u kojima je srednja dnevna temperatura ispod temperature granice grejanja smatraju se grejnim danima.
Temperatura granice grejanja određuje se u zavisnosti od toplotne izolacije zgrade. Temperatura granice grejanja značajna je za određivanje godišnjeg koeficijenta grejanja.
Standardna spoljašnja
temperatura
Standardna spoljašnja temperatura je najniža prosečna dvodnevna spoljašnja temperatura vazduha koja je tokom 20 godina 10 puta dostignuta ili podbačena.
Bulletin Početna strana
Bulletin Toplotna pumpa vazduh/voda
Bulletin Glavne prednosti
Bulletin Tehnologija na najvišem nivou
Bulletin Komponente sistema
Bulletin ESTIA Katalog 2021/22
Bulletin ESTIA Katalog 2020/21
Bulletin ESTIA Publikacija 2021
Bulletin ESTIA presentation next
generation 2021
Bulletin Engineering Data Book -
ESTIA serija 5
Bulletin ESTIA Appendix 2019 -
Manual

111