Program "ESTIA"

ESTIA – glavne prednosti

TOSHIBA toplotne pumpe vazduh-voda – tehnologija na najvišem nivou

 

Za investicije ovog reda veličine, nisu značajni samo optimalni troškovi nabavke, već bi i eksploatacioni troškovi trebalo da budu što niži. Velika fleksibilnost kod opcija upravljanja predstavlja značajan kriterijum izbora, jer se samo uz pomoć adekvatnog upravljanja sistem može uskladiti sa potrebama.

TOSHIBA – broj jedan u oblasti energetske efikasnosti

Ekstremno visoki koeficijenti efikasnosti koje Toshiba postiže svojim spoljašnjim jedinicama s inverterskim upravljanjem već su nekoliko puta nagrađivani, a u svetu zauzimaju apsolutno prvo mesto. Mnoge komponente imaju vrlo važnu ulogu: jednosmerni dvostruki rotacioni klipni kompresor, hibridno invertersko upravljanje, optimalni rashladni fluid R410A, jednosmerni motor ventilatora i još mnogo toga.

Temperatursko upravljanje u dve zone

Regulacija temperature u dve zone, uključujući noćno sniženje temperature, omogućava održavanje dve različite temperaturske zone, npr. radijatori i ventilator- konvektori (zona visokih temperatura) ili podno grejanje (zona niske temperature). Temperatura vode na izlazu iz toplotne pumpe reguliše se na osnovu spoljašnje temperature pomoću Estia regulatora. Automatske krive temperature mogu se podešavati prema zahtevima svake zone i zgrade. Zavisno od konfiguracije, kod radijatora može biti poželjno sniženje temperature u prostoriji tokom noćnih sati. U tom smislu Estia upravljač omogućuje precizno podešavanje temperaturske razlike prema dnevnoj polaznoj temperaturi (programiranje vremena za start/stop, kao i izbor zona u kojima se temperatura snižava).

Funkcija hlađenja

U slučaju ugradnje ventilator-konvektora, ovim sistemom moguće je i hlađenje.

Upravljanje dvema pumpama za vodu

Hidro unutrašnja jedinica upravlja radom glavne pumpe i najviše još jedne pumpe (bilo pomoćne pumpe kod vrlo dugačkih cevovoda, bilo pumpe za drugi grejni krug).

Spoljašnje jedinice tihe kao šapat:

Zahvaljujuči dvostrukim rotacionim kompresorima Estia spoljašnje jedinice rade izuzetno tiho. Dva rotirajuća diska unutar cilindra kompresora komprimuju rashladni fluid pouzdano i bez vibracija. Sa ugrađenim regulatorom brzine obrtanja jednosmernog motora ventilatora i velikom površinom radnog kola ventilatora obezbeđuje se tiho strujanje vazduha. Dodatno podešavanje vremena uključivanja i isključivanja u noćnom režimu (dalje smanjenje buke do 7dB(A)) može se podesiti.
Bulletin Početna strana
Bulletin Toplotna pumpa vazduh/voda
Bulletin Glavne prednosti
Bulletin Tehnologija na najvišem nivou
Bulletin Komponente sistema
Bulletin ESTIA Katalog 2021/22
Bulletin ESTIA Katalog 2020/21
Bulletin ESTIA Publikacija 2021
Bulletin ESTIA presentation next
generation 2021
Bulletin Engineering Data Book -
ESTIA serija 5
Bulletin ESTIA Appendix 2019 -
Manual

111