Program "ESTIA"

Komponente sistema

TOSHIBA toplotna pumpa vazduh/voda koncipirana je kao sistem s razdvojenim jedinicama, a sastoji se od spoljašnje jedinice (kompresorske jedinice) i hidromodula („Hydrobox“) unutra. Na ovaj hidromodul priključuju se svi potrošači koji se snabdevaju energijom toplotne pumpe (npr. bojler za toplu vodu, radijatori, podno grejanje itd.)

Spoljašnja jedinica
Spoljašnja jedinica

Hidro jedinica
Hidro jedinica

Rezervoar tople vode
Rezervoar tople vode

Daljinski upravljač
Daljinski upravljač

Spoljašnja jedinica „dobija“ toplotu iz okolnog vazduha, te je preko rashladnog kružnog toka predaje hidromodulu. TOSHIBA spoljašnje jedinice odlikuju se, pre svega, ekstremno tihim „twin-rotary“ kompresorima kojima se upravlja preko broja obrtaja i koji rade bez vibracija. IPDU invertersko upravljanje je takođe zaslužno za visoke koeficijente efikasnosti.

Spoljašnja jedinica

Bulletin Početna strana
Bulletin Toplotna pumpa vazduh/voda
Bulletin Glavne prednosti
Bulletin Tehnologija na najvišem nivou
Bulletin Komponente sistema
Bulletin ESTIA Katalog 2019/20
Bulletin Product overview -
Prezentacija proizvoda ESTIA 4
Bulletin Product overview -
Prezentacija proizvoda
ESTIA HI POWER
Bulletin Quick guide -
Vodič kroz proizvod
Bulletin Engineering data book -
Priručnik za primenu ESTIA 4
Bulletin Engineering data book -
Priručnik za primenu
ESTIA HI POWER

111