Program "ESTIA"

Princip rada toplotne pumpe vazduh/voda

Zavisno o učinku uređaja i trenutnim uslovima, TOSHIBA toplotna pumpa vazduh/voda može od samo 1 kWh upotrebljene električne energije generisati oko 5 kWh toplote. Bez obzira koliko genijalna bila ova tehnologija – ona ipak nije nova. Još 1857. godine Peter Ritter von Rittinger je spoznao princip rada toplotne pumpe i iskoristio ga za proces isparavanja.

Princip rada toplotne pumpe može se uporediti s onim kod frižidera, samo u obrnutom smeru. On iz unutrašnjeg prostora oduzima toplotu i predaje je okolini. Zbog toga je frižider sa zadnje strane topao.

Princip rada toplotne pumpe

  1. Rashladno sredstvo koje cirkuliše u sistemu prenosi toplotu.

  2. U isparivaču (spoljašnja jedinica) tečnost rashladnog sredstva poćinje isparavati – već pri vrlo niskim temperaturama – i pritom akumulira preuzetu energiju.

  3. Zapremina rashladnog sredstva koje je prešlo u parno stanje, zatim se u kompresoru smanjuje, pri čemu pritisak i temperatura rashladnog sredstva značajno porastu.

  4. Rashladno sredstvo koje je sada postalo vruće, struji prema kondenzatoru (unutrašnja jedinica), razmenjivaću toplote, u kom se toplota oduzeta iz okoline prenosi na sistem grejanja.

  5. Rashladno sredstvo koje je hlađenjem ponovo postalo tečno, može posle sniženja pritiska i temperature u ekspanzionom ventilu ponovo preuzeti toplotu iz okoline, pa kružni ciklus tako počinje ispočetka.

Bulletin Početna strana
Bulletin Toplotna pumpa vazduh/voda
Bulletin Glavne prednosti
Bulletin Tehnologija na najvišem nivou
Bulletin Komponente sistema
Bulletin ESTIA Katalog 2019/20
Bulletin Product overview -
Prezentacija proizvoda ESTIA 4
Bulletin Product overview -
Prezentacija proizvoda
ESTIA HI POWER
Bulletin Quick guide -
Vodič kroz proizvod
Bulletin Engineering data book -
Priručnik za primenu ESTIA 4
Bulletin Engineering data book -
Priručnik za primenu
ESTIA HI POWER

111